Operacje bitowe

 1. Zamienić miejscami młodszy i starszy bajt liczby całkowitej.
 1. Wykonać rotację cykliczną liczby całkowitej w prawo (w lewo). Rotacja taka polega na tym, że skrajny bit przechodzi na przeciwległą skrajną pozycję.
 1. Odwrócić liczbę całkowitą (zamienić kolejność bitów).
 1. Określić liczbę bitów równych 1 w liczbie całkowitej.
 1. Określić pozycję pierwszego niezerowego bitu (0..15) z prawej (lewej) liczby całkowitej. Wartość 16 odpowiada przypadkowi w którym wszystkie bity są zerowe. Można również przyjąć inną wartość spoza przedziału <0,15>, np. –1 (konwencja C).
 1. Dla pola bitowego w liczbie całkowitej (count bitów w lewo od pozycji początkowej start włącznie) wykonać następujące operacje:
  1. wyzerować bity,
  2. ustawić bity,
  3. zanegować bity.
 1. Zamienić liczbę na postać U2 (uzupełnienie do 2) stosując następujący algorytm: wszystkie bity od najmłodszej pozycji do pierwszej jedynki włącznie są przepisywane, pozostałe zaś negowane.
 1. Obliczyć sumę liczb z zakresu 1..n spełniających następujący warunek:
  1. niezerowy starszy bajt,
  2. zerowy młodszy bajt,
  3. ustawiony najstarszy i najmłodszy bit,
  4. ustawiony bit nr 1 lub bit nr 5.