Funkcje

 1. Napisać funkcję wypisującą liczbę typu integer:
  1. binarnie,
  2. heksadecymalnie,
  3. w systemie o podstawie B = 2..16 (parametr).

 1. Napisać funkcję do wyświetlania tablicy jednowymiarowej (dwuwymiarowej).
 1. Problemy z rozdziału Tablice i wskaźniki rozwiązać z wykorzystaniem funkcji (tablica i jej rozmiar – parametry, ewentualnie dodatkowe niezbędne parametry). Ewentualny pojedynczy rezultat powinien być zwracany przez wartość funkcji. Do zwracania większej liczby rezultatów użyć parametru w postaci wskaźnika.
 1. Napisać funkcję do obliczania iloczynu skalarnego wektorów a[SIZE] i b[SIZE] S = S (a[i] * b[i] ) dla i = 0, 1 ... SIZE-1.
 1. Napisać funkcję do sortowania tablicy jednowymiarowej w porządku rosnącym lub malejącym stosując algorytm prostego wybierania (w zbiorze elementów tab[i] do tab[TAB_SIZE-1] znaleźć najmniejszy, zamienić go z elementem tab[i], operację powtórzyć dla i = 0 .. TAB_SIZE-2. Wyświetlić zawartość tablicy przed i po sortowaniu. Najpierw zrealizować dwie różne funkcje dla sortowania w kierunku rosnącym/malejącym a następnie uniwersalną funkcję z możliwością wyboru kierunku sortowania (parametr 0 – DOWN, 1 UP).
 1. Napisać funkcję do sortowania tablicy jednowymiarowej w porządku rosnącym lub malejącym metodą sortowania bąbelkowego (porównywanie kolejnych elementów, przesuwanie większego na koniec tablicy). Wyświetlić zawartość tablicy przed i po sortowaniu. Najpierw zrealizować dwie różne funkcje dla sortowania w kierunku rosnącym/malejącym a następnie uniwersalną funkcję w której kierunek sortowania będzie wybierany parametrem funkcji (0 – DOWN, 1 – UP).
 1. Napisać funkcję poszukującą zadanego elementu w tablicy uporządkowanej rosnąco (metoda podziału odcinka – poszukiwanie binarne). Funkcja powinna zwracać indeks znalezionego elementu lub –1 jeśli element nie znaleziony. Usprawnić funkcję tak aby działała poprawnie również przy uporządkowaniu malejącym.
 1. Napisać funkcję sumującą wiersze wskazanej tablicy dwuwymiarowej i umieszczającą wyniki (sumy wierszy) we wskazanej tablicy.
 1. Napisać funkcję obliczającą sumę elementów na obu przekątnych tablicy dwuwymiarowej.