Łańcuchy znakowe

 1. Nie używając funkcji bibliotecznych zaprojektować następujące funkcje:
  1. określającą długość stringu,
  2. odwracającą string,
  3. znajdującą pierwsze wystąpienie określonego znaku,
  4. zliczająca wystąpienia dużych (małych) liter, cyfr itp. Zrealizować wariant bez użycia i z użyciem standardowych makrodefinicji typu isupper(), islower(), sdigit(),
  5. skracającą string tak aby kończył się on po pierwszym napotkaniu określonego znaku,
  6. wykonująca połączenie (konkatenację) stringów,
  7. usuwającą ze stringu określony znak,
  8. zastępującą ciągi "białych" znaków (spacja, tabulacja, CR, LF) jednym znakiem spacji.
  9. zamieniającą wszystkie znaki stringu na małe/duże,
  10. znajdującą w adanym stringu pierwsze wystąpienie innego stringu.
 1. W podanym stringu zamienić na duże pierwsze litery każdego z wyrazów (oddzielonych jedną lub kilkoma spacjami).
 1. Zadeklarować i zainicjować tablicę stringów (tablica wskaźników). Wypisać długości wszystkich stringów.
 1. Zadeklarować i zainicjować tablicę stringów (tablica wskaźników). Posortować stringi alfabetycznie wykorzystując standardową funkcję strcmp().
 1. Podzielić string na wyrazy używając funkcji strtok(). Podać liczbę wyrazów a wskaźniki na poszczególne wyrazy umieścić w tablicy.